BIAŁOSTOCKA "GWARA"

Pierwszym etapem projektu "Kocik strącił apołonik" było zdobycie charakterystycznych słów naszego regionu. W tym celu udaliśmy się do graniczących z Białymstokiem wsi. Poniżej materiał podsumowujący nasze działania:Kolejnym etapem było sprawdzenie znajomości słów wśród Białostoczan. Im młodszy respondent tym znajomość słówek była słabsza:Rozmawiałyśmy z osobami które działają w tej materii  już od kilkunastu lat:
Słówka dokumentujemy i zapisujemy:


literatura:
Załęski W., Z Supraskiego na nasze, Supraśl, 2005 link
Federowski M., Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877-1905, t. 1 (1897), t. 2 (1902), t. 3 (1903), t. 4 (1935), t. 5 (1958), t. 6 (1960), t. 7 (1969), t. 8 (1981) link
Kolberg O., Mazowsze, cz. V. Dzieła wszystkie, t. 28., Wrocław-Poznań 1964 link oskarkolberg

źródła internetowe:
regionalizmy białostockie:  link
słownik gwary wschodniej: białostockiej i podlaskiej: link
plebiscyt Gazety Wyborczej na najpopularniejsze białostockie słowa   link1     link2   
..

..