czwartek, 31 lipca 2014

W poszukiwaniu białostockich słów

Wywiady z mieszkańcami wsi sąsiadujących z Białymstokiem - krótka relacja z poszukiwań słów:..

..